Nhìn nụ cười rạng rỡ của bé Bảo, không ai sẽ nghĩ rằng bé như vậy lại trải qua 8 cuộc đại phẫu trong vòng 10 tháng để giành giựt sự sống.