Chương trình lần này sẽ tổ chức cho khoảng 150 em với kinh phí dự kiến khoảng 100tr. Các thành viên tham gia sẽ ở qua đêm và nghỉ ngơi tại khu vực trung tâm Tp. Đà Lạt sau khi kết thúc chương trình.